Jeg vil gerne være frivillig i SPIR kbh, hvordan gør jeg?

Skønt! Skriv endelig til os gennem vores kontakside og skriv, hvad du ønsker at hjælpe os med.

Må vi godt være flere, der præsenterer sammen?

Ja, gerne. Hvis I er flere om projektet og foretrækker at præsentere sammen, så må I gerne det. Husk blot, at I kun har 4 minutter i alt til at fortælle om jeres idé.

Hvem må præsentere til SPIRs events?

Alle! Du kan ikke være for ung eller for gammel, for farverig eller for almindelig. Du må også gerne præsentere på vegne af en forening, en socialøkonomisk virksomhed, en studiegruppe el. lign. Du skal blot udfylde vores ansøgningsskema for at komme i betragtning.

Hvordan fik I idéen til SPIR?

SPIR er inspireret af et lignende initiativ, der er startet i Detroit og nu er verdensomspændende under navnet SOUP. Den oprindelige Detroit Soup startede i 2010, og konceptet eksisterer i dag i lande over hele verden.

Vi har selv deltaget i Vancouver SOUP i Canada ved to lejligheder og oplevet den synergi og følelse af engagement og fællesskab, der kan opstå ved denne type arrangementer med relativt få midler. Det er på baggrund heraf, at vi fik lyst til at starte den første danske version af initiativet i København – dog under det danske navn SPIR.

Hvordan sikrer I, at pengene reelt bliver brugt til det, vinderen har sagt?

SPIR er bygget på tillid. Den initiativtager, der vinder aftenens donationer, lover at komme tilbage til næste event for at fortælle om sine fremskridt. Vi beder deltagerne til vores events om at have tiltro til vinderens motiv og evne til at realisere sit projekt, og vi følger naturligvis op med vinderen for at høre, hvordan det går.

Hvor ofte afholder I SPIR events?

Vores mål er at afholde et event i kvartalet. Det er vigtigt for os at afholde events regelmæssigt, da vi gerne vil høre fra de vindende initiativtagere, hvilke fremskridt, de har gjort. Hold øje med vores hjemmeside og Facebookside for at se, hvornår vi offentliggør event-datoer.

Min ide eller mit initiativ er ikke færdigt, kan/skal jeg ansøge allerede nu?

Overvej, om du kan blive klar nok til at præsentere din ide til eventet. Vi vil meget nødig sige ja til en initiativtager, hvis vedkommende efterfølgende trækker sig før eventet. Det er derfor vigtigt, at du er klar til at realisere din ide, før du ansøger. Ellers skal du hellere vente til næste SPIR event. Din ide behøver ikke være fuldstændig færdigpoleret, men du skal være sikker på, at du bliver klar til at præsentere den.

Hvilket sprog må jeg præsentere på?

Du må præsentere på dansk eller engelsk.

Jeg vil gerne præsentere med PowerPoint eller Prezi eller lignende, må jeg det?

Nej. Alle ideer skal være simple nok til at kunne blive præsenteret mundtligt på 4 minutter uden brug af hjælpemidler.

Hvorfor hedder I SPIR kbh?

Vi har valgt navnet SPIR fordi vi får ideer og relationer til at spire og projekter til at gro. “kbh” har vi tilføjet fordi vi holder til i København og håber på, at der en dag også kan komme en SPIR Aarhus, SPIR Odense, SPIR Nørre Snede, og så videre.

Hvad er SPIR kbh?

SPIR kbh er en frivillig forening, der støtter sociale, kulturelle og grønne initiativer. Læs om os her.

Kan jeg donere penge til SPIR kbh?

Ja! Tak fordi du overvejer dette. Vi er en frivillig forening og vil sætte stor pris på donationer til at dække vores udgifter. Alle donationer til vores events går direkte til den initiativtager, der vinder, men hvis du har lyst til at støtte SPIR direkte, så skriv endelig til os gennem vores kontaktside.

Må man ansøge til SPIR kbh flere gange?

Ja, meget gerne. Man må både ansøge med samme ide flere gange, hvis man ikke blev udvalgt i første omgang, ligesom man også gerne må ansøge med nye ideer uanset om man allerede har præsenteret eller ej.

Hvordan udvælges initativdeltagerne til SPIR kbh?

SPIRs styregruppe vurderer alle ansøgninger kort efter ansøgningsfristen for at udvælge de fire ideer, der får lov at præsentere til næste event. Vi udvælger ideerne ud fra følgende principper:

Mangfoldighed: De fire ideer skal repræsentere mangfoldighed og diversitet, og der skal således ikke være to ideer til samme event, der er for ens. Vi ønsker, at SPIR kbhs events bliver et fyrtårn for mangfoldighed og inspiration og ønsker derfor at inkludere forskellige aldre, interesseområder og minoritetsgrupper, hvad enten der er tale om sociale, kulturelle eller grønne ideer. Hvis to ansøgere har gode ideer, der ligner hinanden for meget, vil en af dem få mulighed for at præsentere til næste event i stedet.

Simplicitet og realisérbarhed: Ideen skal være realisérbar og kunne præsenteres og forstås på 4 minutter uden brug af Powerpoint, video osv.

Pengene skal kunne gøre en forskel: For at komme i betragtning til at præsentere til et SPIR kbh event skal pengene kunne gøre en positiv forskel i samfundet. Det betyder, at ansøgere til et SPIR kbh event ikke kan komme i betragtning, hvis de for eksempel søger til kommercielle virksomheder, legater, lønninger og honorarer. Der vil blive lagt vægt på, at ideen har et socialt, kulturelt eller grønt formål.

Klar plan for implementering: Ansøgeren skal have en klar plan for, hvad beløbet skal bruges til, hvis projektet vinder. Vi forventer 80 deltagere til hvert event, hvilket betyder et forventet donationsbeløb på samlet set 4000 kr. pr. event (ved 80 deltagere, der hver giver en foreslået donation på ca. 50 kr.). Ansøgeren skal beskrive både i sin ansøgning og under sin præsentation til eventet, hvordan pengene konkret bidrager til realiseringen af ideen.

Forpligte sig på at komme igen til næste event og præsentere fremskridt: Alle ansøgere skal forpligte sig til, at hvis de vinder donationsbeløbet, så vil de komme igen til næste SPIR kbh event (eller næste igen, hvis der er tale om en længere tidshorisont) og fortælle, hvordan pengene har gjort en forskel.

Må jeg fotografere eller filme til SPIR kbh?

Ja! Vi vil gerne skabe synergi og inspirere, så jo flere, der får nys om alt det fede, der sker til et SPIR event, desto bedre! Så længe du følger generelle retningslinjer for god pli i forhold til lige at spørge om lov, før du knipser løs på nærbilleder, så bare giv los. Og del endelig dine gode fotos med os, for eksempel på vores Instagram!

Hvad er reglerne i SPIR kbh?

Der er kun to overordnede regler, og de gælder for præsentationerne. Man må ikke bruge tekniske hjælpemidler til at præsentere, og man har kun 4 minutter til at fortælle om sin ide.

Hvad kan jeg forvente at høre fra initiativtagerne, der præsenterer?

Hver initiativtager har 4 minutter til at præsentere deres ide. Herefter åbner vi op for 4 spørgsmål fra salen. Alle kan præsentere deres ide til et SPIR event, så længe ideen handler om et socialt, kulturelt eller grønt initiativ. Du vil således høre 4 meget forskellige ideer, der dog alle har den fællesnævner, at de handler om at gøre et eller andet godt for nogen eller noget.

Må jeg tage mit barn eller mine børn med til et SPIR event?

Ja. Alle er velkomne. Vi ønsker at skabe en stemning af synergi og fællesskab, og vi håber, at børn vil opleve, at det er sjovt at være med. Vi har ingen aldersgrænse for at stemme til eventet, så dine børn vil ligeledes modtage deres egen stemmeseddel, når du tilmelder dem eventet og yder en donation på deres vegne. Børn kan også selv præsentere til vores events, hvis de har en god ide!

Hvor meget koster det at deltage i SPIR kbhs events?

Vi kører efter et donations-princip for at sikre, at økonomi ikke er en barriere for deltagelse. Det betyder, at du selv bestemmer, hvor meget du vil donere for din billet. Billetten giver dig adgang til eventet, en stemmeseddel og en skål velsmagende suppe med brød. Vi foreslår en minimumsdonation på 50 kr. Dette er et forslag for at give dig en ide om, hvad vi forestiller os. Hvis du ikke har nogen penge kan du give mindre end 50 kr., og hvis du vurderer, at du godt kan undvære mere end 50 kr., så kan du give mere. Alle pengene går ubeskåret til den sociale, kulturelle eller grønne ide, der får flest stemmer.

Hvordan ansøger jeg med et initiativ til SPIR kbh?

Det er nemt at ansøge om at præsentere til et SPIR kbh event. Du skal blot udfylde vores ansøgningsskema her.