Senest opdateret d. 10. januar 2019

Privatlivspolitikken er gældende for de persondata du giver SPIR kbh, og/eller vi indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside, sender en ansøgningen til os, anvender kontaktformularen eller tilmelder dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside.   

Politikken redegør for, hvordan SPIR kbh behandler dine persondata og redegør for de rettigheder, du har, når vi behandler dine persondata.

 

Dataansvarlig

SPIR kbh

Flensborggade 10, st. tv.

1669 København V

info@spirkbh.dk

CVR nr.: 39563827


1. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet behandler vi følgende oplysninger om dig:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi oplysning om din e-mailadresse og navn for at kunne levere nyhedsbreve til dig og for at kunne forfølge vores interesse i at oplyse dig om SPIR kbhs aktiviteter.

Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevet, hvorefter din e-mailadresse slettes fra vores systemer. Du afmelder nyhedsbrevet ved at følge linket, der medfølger hvert nyhedsbrev eller ved kontakt direkte til SPIR kbh. Se ovenstående kontaktoplysninger.

 

2. Når du anvender ansøgningsformularen på vores hjemmeside behandler vi følgende oplysninger om dig:

Hvis du sender en ansøgning via en formular på vores hjemmeside, behandler vi de oplysninger, du selv afgiver, for eksempel navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Formålet er, at kunne behandle din ansøgning og kunne kontakte dig for at informere dig.

 

3. Når du beder os om at blive kontaktet behandles følgende oplysninger:

Når du udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de oplysninger du selv afgiver os, herunder navn og e-mailadresse. Formålet er, at vi kan kontakte dig og imødekomme din henvendelse.

 

4. Modtagere af oplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt og deles ikke med andre parter end dem, som SPIR kbh har et lovligt formål med eller ved lov er forpligtet til at videregive oplysninger til.

 

5. Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

Enkelte af vores serviceleverandører (såsom MailChimp) befinder sig uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS. Det forudsætter dog, at:

  • det pågældende land eller den internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen;
  • der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen;
  • den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen; eller
  • den pågældende modtager har et sæt godkendte, bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules).

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Henvend dig til info@spirkbh.dk

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod brug af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

 

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.