SPIR kbh er en del af hovedorganisationen SPIR Danmark. Tjek SPIR Danmarks side for yderligere info: www.spirdanmark.dk

SPIR støtter sociale, kulturelle og grønne initiativer gennem events, hvor helt almindelige mennesker præsenterer deres gode ide og får chancen for at vinde penge til at realisere den. Vi skaber rammerne for, at nye ideer og relationer kan spire og projekter kan gro.

Den bedste vej til at forstå, hvad SPIR er, er ved at forstå, hvordan vores events forløber: For en foreslået minimumsdonation på 50 kr. får aftenens gæster adgang til eventet, en stemmeseddel og lækker suppe med brød. Ved hver middag giver vi fire initiativtagere mulighed for at præsentere deres ide til et socialt, kulturelt eller grønt initiativ og opnå støtte, læring og tips fra aftenens gæster. Der er tale om low-key præsentationer uden flotte PowerPoint-shows og uden fancy businessmodeller osv., og en vigtig del af konceptet er, at alle skal kunne deltage. Efter de fire præsentationer spiser vi sammen og opfordrer folk til at komme hinanden ved, lade sig inspirere af de mange gode ideer og dele ud af deres egne kontakter, ideer, feedback og gode energi. Hver gæst stemmer derefter på den ide, de synes bedst om. Den ide, der får flest stemmer, vinder de penge, der er doneret af aftenens gæster, og kommer tilbage til næste middag for at fortælle, hvilken forskel pengene har gjort for realiseringen af projektet.

Gennem vores events viser vi, at der ikke behøver være langt fra tanke til handling. SPIR er en ny måde at engagere sig i en demokratisk proces, og målet er at bakke op om de mennesker, der ønsker at skabe noget nyt.

Vores mission er at skabe grobund for nye sociale, kulturelle og grønne initiativer gennem crowdfunding, kreativitet, samskabelse og fællesskab.

SPIR er baseret på værdier som mangfoldighed, fællesskab, frivilligt engagement, demokrati, dialog og tillid.

SPIR kbh blev etableret som forening i 2018 og er baseret på frivillighed. Vores event-udgifter er dækket af Tuborgfondet, hvilket betyder, at alle donationer til SPIR bliver brugt til at opfylde vores mission, idet vi giver dem videre til de gode initiativer, der får flest stemmer til hvert event. Det er dog ikke kun den vindende initiativtager, der går hjem med noget; alle går fra et SPIR kbh event med ny inspiration og nye møder i bagagen.